Punkty Serwisowe w Polsce:

Wykaz punktów serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne:

  Miasto Firma Adres Telefon
1 Białystok ZUH-ELDOM ul.Warszawska79 85 7328285
2 Bielsko-Biała ZAKŁAD-NAPRAW-AGD ul.Warszawska2 33 8226412
3 Bolesławiec EURO-SERWIS ul.DolneMłyny29A 75 7351224
4 Bydgoszcz ZAKŁAD-NAPRAW-AGD ul.Kcyńska6 52 3793102
5 Chełm PREDOM---SERWIS ul.1ArmiiWP3a 82 5643080
6 Gdańsk ELDOM-PLUS ul.Hallera169/9 58 5201325
7 Gdynia ELDOM-S.C. ul.Raduńska23 58 6231585
8 Gorzów-Wlkp. ZAKŁAD-NAPRAW-"OKAZJA" ul.Moscickiego14 95 7292093
9 Grudziądz P.P.H.U.-ELDOM ul.Wybickiego45 56 4620741
10 Kalisz Z.U.H.-MERKURY ul.Poznańska2A 62 7645060
11 Katowice ZAKŁAD-USŁUG-RTV-I-AGD ul.Kujawska1c 32 2589472
12 Katowice ELPRO-SERWIS ul.Ordona7/IV 32 3526357
13 Konin ARDOM-SERWIS ul.3Maja33 63 2423470
14 Koszalin ZAKŁAD-NAPRAW-AGD ul.Chrobrego20 94 3427306
15 Kraków ASTEL ul.Bałuckiego9 12 2660999
16 Kielce Usługi-AGD ul.Mielcarskiego51 41 3661140
17 Krosno ZU-VITO-SERWIS-AGD ul.Legionów2a 13 4322893
18 Leszno NAPRAWA-AGD ul.Chrobrego35 65 5299436
19 Lublin POKHAUS-SERWIS-AGD ul.Słowackiego52 81 7450515
20 Łomża ZAKŁAD-NAPRAW-AGD ul.Rządowa12 86 2163374
21 Łódź MGM-SERVICE ul.Pomorska100 42 6789292
22 Międzyrzec-Podl. Z-N-SPRZĘTU-AGD ul.Partyzantów4a 83 3714006
23 Nowy-Sącz ART-DOM ul.Zamenhofa3 18 4437736
24 Olsztyn ALF-SERWIS ul.Grunwaldzka1 89 5272058
25 Opole BADREX-Jedynka-F.H.U ul.SzarychSzeregów23 77 4030200
26 Ostrołęka Zakład-Napraw-Sprzętu-AGD ul.Gaworowska15D 29 7645070
27 Ostrów-Wlkp. SEWIS-RTV-I-AGD ul.Sobieskiego7 62 7367644
28 Płock JAN-ROK ul.Walecznych9apaw4 24 2686620
29 Poznań ZAKŁAD-USŁUG-RTV-I-AGD Os.WładysławaŁokietka4 61 8266941
30 Przemyśl Z.U.-PREDOM-SERWIS ul.Borelowskiego9 16 6785837
31 Radom ELDOM UL.Złota14 48 3600767
32 Radom DELTA---s.c. ul.Kościuszki4 48 3602522
33 Rybnik NAPRAWA-SPRZĘTU-AGD ul.M.Curie-Skłodowskiej7 32 4221724
34 Rzeszów Serwis-Radiowo-telewizyjny ul.ŻwirkiiWigury8 17 8522320
35 Siedlce PHU-ELDOM-SERWIS ul.Chrobrego8/18 25 6449221
36 Sieradz ELEKTROMECHANIKA-AGD AlejaPokoju7 43 8227111
37 Słupsk ZAKŁAD-NAPRAW-AGD ul.3Maja77 59 8432197
38 Suwałki ELEKTRODOM-SERWIS ul.Kościuszki128 87 5653770
39 Szczecin Arged ul.Św.Marcina2 91 3113833
40 Nowy-Targ Eljot-Projekt ul.Szaflarska93D 18 2665013
41 Tarnów Z.U.H.-MORS ul.Graniczna8A 14 6260099
42 Wadowice Eldom-Wadowice Pl.BohaterówGetta1 33 8233427
43 Warszawa BIS-SERWIS ul.Dembowskiego12 22 6448030
44 Włocławek NAPRAWA-SPRZĘTU-AGD ul.Cyganki24 54 2326816
45 Wrocław M.M.-Serwis ul.Pilczycka98 71 3419177
46 Zakopane ELDOM ul.Kamieniec21 18 2063654
47 Zamość Masket ul.Spadek33 84 6393210
48 Zawiercie DOM-SERWIS ul.Piłsudskiego50

32 6722877

Warunki gwarancyjne na sprzedawane okapy:(kopia elektroniczna gwarancji pisemnej) 

1.    Producent udziela gwarancji na sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja  obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


2.    Karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedawcy, dowodu zakupu i czytelnego podpisu sprzedawcy i kupującego, jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieuprawnione.

3.    Wady lub uszkodzenia wynikłe z winy wytwórcy ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez najbliższy zakład usługowy w terminie 14 dni  od daty zgłoszenia do naprawy, termin naprawy może ulec wydłużeniu do 21 dni w przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy.


4.    Zgłoszenie wady sprzętu o wadze powyżej 10 kg nie wymaga dostarczania wyrobu do punktu serwisowego. Naprawiany jest on u użytkownika w uzgodnionym z serwisem terminie. Jeśli naprawa musi być dokonana w zakładzie - punkt serwisowy odbierze urządzenie i dostarczy je po naprawie własnym transportem.


5.    Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku gdy:
-    punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia
-    w okresie gwarancji dokonano 3 istotnych napraw i sprzęt wykazuje nadal wady
( uwaga: regulacja , sprawdzenie, konserwacja nie jest naprawą)


6.    Sprzęt nie podlega wymianie jeżeli jego cenę obniżono z powodu wystąpienia wady.


7.    Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za uszkodzenia sprzętu spowodowane jego wadliwym montażem, przechowywaniem, użytkowaniem oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.


8.    Gwarancją nie są objęte :
-    uszkodzenia mechaniczne i chemiczne,
-    elementy szklane i z tworzyw sztucznych oraz regulacje przewidziane w instrukcji obsługi (wymiana żarówek, sznurów przyłączeniowych, sprawdzenie działania) Mogą one być przeprowadzone wyłącznie na koszt użytkownika. ,
-    uszkodzenia sprzętu wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji i konserwacji.
-    wady wynikłe po sprzedaży  na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent ani sprzedawca np. uszkodzenia powstałe podczas transportu.


9.    Gwarancja nie ma zastosowania jeżeli :
-    wpisy w karcie gwarancyjnej będą niezgodne ze sprzętem (typ, model)
-    stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych serwisów.


10.    W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu (np. brak wady, instruktaż obsługi, usterka nie objęta gwarancją) użytkownik pokrywa koszty dojazdu serwisu (nie mniej niż 50 zł). Do czasu uregulowania należności Kupujący nie korzysta z uprawnień gwarancyjnych.


11.    Okap przeznaczony jest wyłącznie do użytku w indywidualnym gospodarstwie domowym.
Używanie okapów do celów innych niż określone powyżej powoduje utratę gwarancji.

 

*Cena z podatkiem VAT, plus dodatkowy koszt wysyłki zależny od wyboru płatności.
**Łączny minimalny koszt wysyłki za towary*
***Koszt połączenia z infolinią jest jak z każdym standardowym numerem telefonu wg. tabel i opłat operatora.
Wczytywanie strony..

Loader