Regulamin zakupów:

(kliknij tu by pobrać w formacie .pdf)

 

REGULAMIN:
1. Klient za zakupiony towar i koszt wysyłki możne zapłacić w następujący sposób: - przelewem zwykłym - za pobraniem, bądź za pomocą zewnętrzych operatorów płatności jeżeli istnieje taka adnotacja.
2. Czas oczekiwania na wpłatę od Klienta za zakupione przedmioty wynosi 7 dni. Po tym terminie zostanie rozpoczęta procedura anulowania zamówienia.
3. Klient dokonujący zakupu akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).
4. Czas realizacji zamówienia wynosi jak opisano na stronie produktu od chwili zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedającego lub wybrania opcji dostawy za pobraniem. W przypadku zakupu kilku przedmiotów, gdzie czas realizacji się różni, kupujący musi pisemnie powiadomić sprzedającego że życzy sobie wysyłkę w różnych terminach. W przeciwnym wypadku wszystkie przedmioty zostaną wysłane razem z czasem realizacji przedmiotu o najdłuższym czasie realizacji.
5. Koszty dostawy i pakowania przedmiotu widoczne są w opisie aukcji i dotyczą wysyłki jednego przedmiotu.
6. Dostawa do Klienta odbywa się firmą kurierską DPD.
7. Po otrzymaniu przesyłki Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania. Jeżeli są oznaki rozpakowania, opakowanie jest rozdarte lub zniszczone podczas transportu, konieczne jest spisanie w jak najszybszym terminie z pracownikiem firmy kurierskiej „Protokołu Reklamacji”. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
8. Kurier wnosi paczki do 30kg, powyżej tej wagi nie ma obowiązku. W przypadku wysyłki paletowej przewoznik nie wnosi mebli do domostwa tylko "dostarcza" paletę pod wskazany adres bądz jeżeli rozładowanie jest niemożliwe to dostawa kończy się jak najbliżej podanego adresu.
9. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
10. Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy konsumenckie.
12. Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują wyłącznie
FHU HAAG.
13. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
FHU HAAG.
14. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
15. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
16. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.
17. Wszystkie nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie. Wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
18. Dokument potwierdzający zakup towaru zgodnie z prawem jest wystawiany oraz wysyłany do klienta w przeciągu maksymalnie 5 dni roboczych. Dokument wysyłany jest na podany adres mailowy podany przy zamówieniu.
19. Kupując produkty w naszym sklepie klient zawiera umowę kupna sprzedaży oraz wypełniła formularz dostawy -przesyłkę za pobraniem Zgodnie z KC. Art. 535. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 10 Pkt 3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 1)świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, A taką usługą jest dostawa towaru, konsument nie może odstąpić od usługi dostawy produktu jeżeli została wykonana a więc zgodnie z KC. Art. 535. jest zobowiązany odebrać przesyłkę w przeciwnym wypadku powstają roszczeń sprzedawcy względem kupującego. Gdy przesyłka pobraniowa nie zostanie odebrana, jako sprzedający nabywamy wobec klienta roszczenia względem nie wywiązania się z umowy kupna sprzedaży jak i obciążamy klienta kosztami za wysyłkę do klienta oraz przesyłkę zwrotną do lokalu firmy wg cennika przewoźnika Na wpłatę należności na nasze konto bankowe czekamy 3 dni robocze. Po opływie terminu spłaty zostaną naliczone odsetki ustawowe i sprawa zostanie skierowana do sądu. Zatem prosimy o przemyślane zakupy.
20. W przypadku uszkodzenia prosimy niezwłocznie spisać protokół szkody z kurierem i wysłać nam, jest to podstawą złożenia reklamacji. Pomożemy, doślemy jeżeli to możliwe uszkodzone elementy, wymienimy całość, bądź oddamy pieniążki.

Opisy nazwy produktów oraz zdjęcia przedstawione na stronie są własnością firmy FHU HAAG Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody firmy. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

FHU HAAG
UL. GAZOWA 4
59-800 LUBAŃ
NIP ‎6131578636
REGON ‎367582199

*Cena z podatkiem VAT, plus dodatkowy koszt wysyłki zależny od wyboru płatności.
**Łączny minimalny koszt wysyłki za towary*
***Koszt połączenia z infolinią jest jak z każdym standardowym numerem telefonu wg. tabel i opłat operatora.
Wczytywanie strony..

Loader